مجموعه روانشناسی لیبرابایگانی‌ها عاطفه چیست - مجموعه روانشناسی لیبرا

برچسب: عاطفه چیست

عاطفه چیست؟

مقدمه آن چه امروزه، در پرتو مطالعات و تأملات روان شناسان و فیلسوفان، درباره ماهیّت عاطفه، میتوان گفت عاطفه این است که ، درست همچون میل، نه علم است، نه عمل، بلکه چیزی در میان این دو است. به عبارت دیگر، خود عاطفه، اگر، به شیوهای تحلیلی، از علتها و معلولهاش تفکیک و جدا شود، احساسِ یک چیز است، نه…