مجموعه روانشناسی لیبرامرکز مشاوره تخصصی خانواده آئینه - مجموعه روانشناسی لیبرا

مرکز مشاوره تخصصی خانواده آئینه

مرکز غیردولتی

مشاوره خانواده

ساعات کاری

ایام فرد هفته، ساعات 16 الی 20

آدرس

اصفهان – خ چهارباغ بالا – مقابل بیمارستان شریعتی – بن بست ابن سینا – ساختمان سینا – طبقه اول

تلفن

36250130 – 36629005