مجموعه روانشناسی لیبرابخش روانپزشکی مرکز آموزشی درمانی نور (اصفهان) - مجموعه روانشناسی لیبرا

معرفی

بیمارستان خورشید اصفهان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی با نام دیگر بیمارستان نور و علی اصغر در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی به بهره برداری رسید ، این مرکز با ۱۵۰۰۰ مترمربع مساحت و با ۲۲۴ تخت فعال در این مرکز یکی از بزرگ ترین مراکز درمانی اصفهان به شمار میرود.

بیمارستان خورشید مناسب ترین بیمارستان مرکزی اصفهان برای مراجعه و پذیرش بیماران اعصاب و روان به شمار میرود.

بخش های فعال بیمارستان خورشید

 • ICU
 • جراحی قلب CCU
 • اتاق عمل جراحی قلب
 • اتاق عمل پیوند
 • بخش اورولوژی
 • بخش داخلی و قلب زنان
 • بخش داخلی و قلب مردان
 • بخش دیالیز صفاقی
 • بخش روانپزشکی زنان
 • بخش روانپزشکی مردان
 • بخش ریه
 • بخش مسمومین
 • بخش منتخب
 • بخش نفرولوژی
 • بخش همودیالیز
 • بخش پیوند
 • بخش گوارش

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان خورشید

بیمه های خدمات درمانی

تامین اجتماعی

نیروهای مسلح

کمیته امداد

بانک ملت

بانک سپه

بانک کشاورزی

بانک صادرات

صدا و سیما

معلم

بیمه دانا

بیمه ایران

امور زندانها و صنایع و معادن پیربکران

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خورشید

 • واحد آندوسکوپی
 • واحد اکو
 • واحد پوست
 • آزمایشگاه
 • رادیولوژی
 • سونوگرافی
 • سی تی لاسکن
 • گاما اسکن

آدرس بیمارستان خورشید:

اصفهان – خیابان استانداری – مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی خورشید

تلفن بیمارستان خورشید:

3133033740