مجموعه روانشناسی لیبرابیمارستان روانپزشکی شهید مدرس (اصفهان) - مجموعه روانشناسی لیبرا

معرفی

بیمارستان شهید مدرس از لحاظ جغرافیایی در 18 کیلومتری جاده اصفهان نجف آباد(محل کانون کارآموزی سابق) واقع و در سال 1358 تاسیس شده است. مساحت آن 14 هکتار و زیر بنا 16 هزار متر مربع می باشد.از لحاظ روند تکاملی بعدازخرابی بیمارستان روانی اصفهان (بیمارستان کاوه) بیماران به این مرکزمنتقل شده اند. در ابتدا صرفاً جنبه نگهداری از بیماران را برعهده داشته است تا اینکه با پیگیری و تلاش مسئولین جنبه مراقبتی درمانی بیمارستان احیا شده است. در ابتدا دارای 20 واحد ساختمانی تفکیک شده بوده است . با دو بخش حاد زنان و دو بخش حاد مردان از بهمن سال 1358 با پذیرش نزدیک به40 بیمار عملاً کار خود را شروع کرده است که در حال حاضر این تعداد به 400 نفر رسیده است. در حال حاضر دارای ده بخش روانپزشکی با تعداد 417 تخت مصوب و یک بخش ECT  می باشد.

خدمات بیمارستان شهید مدرس اصفهان

خدمات سرپایی
 • درمان های روانپزشکی
 • درمان های روانشناختی
 • پزشک عمومی
 • ECT
 • EEG
 • دندانپزشکی
 • داخلی عفونی
 • موسیقی درمانی
 • جراحیهای سرپایی و کوچک
 • خدمات روزانه به بیماران روان پریش
خدمات بستری
 • سرویس حاد
 • سرویس مزمن

بخش های بیمارستان شهید مدرس اصفهان

 • پذیرش
 • روانپزشک (مردان )
 • روانشناسی زنان
 • درآمد وصندوق
 • روانپزشک (زنان)
 • مددکاری زنان
 • داروخانه
 • روانشناسی مردان
 • مددکاری مردان
 • پزشک عمومی
 • الکتروشوک

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان شهید مدرس اصفهان

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه خدمات درمانی ایرانیان
 • بیمه خدمات درمانی کارمندی
 • بیمه خدمات درمانی سایراقشار
 • بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
 • بیمه کمیته امداد
 • بیمه خدمات درمانی روستایی
 • بیمه صنعت نفت
 • بیمه فرهنگیان

بخش های بستری بیمارستان شهید مدرس اصفهان

این مرکز دارای 6 بخش مردان و 3 بخش زنان می باشد.

 • 1 بخش ویژه مردان
 • 4 بخش حاد مردان
 • 1 بخش مزمن مردان
 • 1 بخش ویژه زنان
 • 1 بخش حاد زنان
 • 1 بخش مزمن زنان

اصفهان – کیلومتر18 جاده نجف آباد

تلفن بیمارستان شهید مدرس اصفهان:

03312232085-86