مجموعه روانشناسی لیبرابایگانی‌ها سیمنار و کارگاه ها - مجموعه روانشناسی لیبرا

دسته: سیمنار و کارگاه ها

با اضطراب هایم چه کنم؟

مقدمه همه ما در زندگي روزمره خود از واژه اضطراب و دلشوره داشتن استفاده مي کنيم، در اين مقاله قصد داريم شما را با اين کلمه بيشتر آشنا کنيم. اضطراب عبارت است از يک احساس ناراحت کننده، ترس و يا خطر با منشا ناشناخته که بر فرد مسلط مي شود. نگراني فکري، جزئي از زندگي روزمره است و کمي نگراني…